• जुन मानिसलाई कुनै व्यक्तिसँग मोह हुन्छ, ऊ अवश्व दुखी हुन्छ ।
  • जीवनको प्रश्न यो होइन कि तिमीसँग के छ बरु यो हो कि तिमी के हौ ।
  • स्वयम् प्रति साँचो रहु अनि विश्वमा अरु कुनै वस्तुको पर्वाह नगर ।
  • विचारभन्दा अधिक ठोस वस्तु ब्रह्माण्डमा छैन ।
  • आस्य मृत्यु हो र उद्योग नै जीवन हो ।
  • उसैले उन्नति गर्न सक्छ, जो स्वयम्लाई उपदेश दिन्छ ।
  • कहिल्यै कुनै समस्याको समाधान चिन्ता होईन ।
  • खराबको सम्पर्कले हाम्रा असल बानी पनि दुषित हुन्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: कपी गर्न अनुमति लिनुहोला !!